top of page

Infoblad 2024-06-28

Du äger din fritid


Vad betyder egentligen de orden? Får arbetsgivaren verkligen styra över din fritid?

Vi bedömer att en stor del av de kontroller arbetsgivaren utsätter våra medlemmar för i dag saknar stöd både i arbetsrätten och i kollektivavtalet. Vi menar också att arbetsgivarens kontroller i flera fall är ett medvetet intrång i den personliga integriteten.

Det blir allt vanligare att arbetsgivaren förväntar sig att anställda ska acceptera olika typer av åtgärder som innebär ett stort ingrepp i den enskildes integritet. Ett exempel är leverprover i samband med förstadagsintyg.

Om du som medarbetare aldrig varit alkoholpåverkad på jobbet, ska då arbetsgivaren äga rätten att kontrollera hur mycket du dricker på din fritid, din semester? Vi anser inte att våra medlemmar ska behöva acceptera detta misstänkliggörande från arbetsgivaren.

Har du själv råkat ut för integritetskränkande behandling av arbetsgivaren kontakta ditt lokala fackliga ombud.


Teknikavtalet IF Metall


Förstadagsintyg

Innan arbetsgivaren beslutar att arbetstagaren ska få ett förstadagsintyg så ska arbetsgivaren samråda med Verkstadsklubben.


Varför ska de samråda?

Samrådsskyldigheten innebär att de måste redovisa för Verkstadsklubben varför de begär ett förstadagsintyg. Det finns exempel där arbetsgivaren tex. har begärt förstadagsintyg från medlemmar med kroniska sjukdomar.


Arbetsgivaren kan också anvisa särskild läkare att utfärda det begärda intyget.

Syftet är att komma tillrätta med situationer där arbetstagaren vänder sig till en eller flera särskilda läkare och det finns anledning att ifrågasätta läkar-bedömningen att sjukskrivning skall ske.


Kan jag vända mig till min vårdcentral för att få begärt intyg?

Ja, så länge arbetsgivaren inte anvisat särskild läkare att utfärda det begärda intyget. Arbetsgivaren måste alltså anvisa en särskild läkare ex. du skall besöka DR August Palm för att få läkarintyget.


Vad kostar det att få läkarintyget?

När arbetsgivaren begär att få ett förstadagsintyg så är de skyldiga att betala skäliga kostnader för begärt intyg. Skäliga kostnader kan vara transport till och från den mottagning där intyget hämtas.

bottom of page