top of page

Veckobrev 12 2023

Fokus på löner


Nu närmar vi oss slutet för de rikstäckande kollektivavtalen och frågan alla  ställer är vad kommer vi att få i lön? Facket och arbetsgivarna sitter just nu i  central förhandling. Efter att det centrala avtalet är klart kommer vi att påbörja  vår lokala förhandling på Scania.   Har du koll på din lön, och vad som påverkar den? Din grundlön består av tre  separata delar: Arbetsvärdering, kvalifikationsvärdering och resultatdel. 


Arbeten som är svårare och ställer högre krav på skicklighet, ansvar och kompetens skall ge högre lön än enklare arbete. Arbetar man i en krävande arbetsmiljö, har en utbildning eller erfarenhet som gynnar arbetet, eller visar ett personligt engagemang skall det också premieras i lönen. Lönesättningen får inte diskriminera någon. Lönesättningen  skall upplevas som rättvis och ha sakligt motiverade skillnader. 


Tanken med vårt lönesystem är att utveckling på arbetsplatsen även skall ge en utveckling i lön. Den är ett verktyg för  att hjälpa till att motivera de anställda att lära sig nya arbetsuppgifter, att ta ansvar för att verksamheten utvecklas. Du har rätt att i detalj få veta varför du har den lön som du har. Din chef skall sakligt kunna motivera nivåerna i alla  lönedelar. Du skall även få veta vad du skall göra för att utvecklas i lön. Om du inte redan haft en genomgång med  din chef så kan du kräva att de sätter sig ned tillsammans med dig och går igenom och motiverar din lön i alla de tre  lönedelarna.  

   Om du vill ha fackets stöd vid en sådan genomgång eller om du vill veta mer om lönesystemet, kontakta din närmsta  förtroendevalda så hjälper hen dig.


Facket i TRATONs företagsråd 


När Holdingbolaget TRATON SE, som Scania ingår i, grundades 2019 så skapades ett SE-företagsråd. Företagsrådet består av 34 delegater från 27 olika  EU-länder, som representerar de anställdas intressen i TRATON-gruppen. De  representerar och är valda av cirka 70 000 kollegor i Europa, men som en röst  för alla anställda inom TRATON företräder företagsrådet över 100 000 anställdas intressen!  


Det konstituerande mötet innehöll även ett informationsutbyte mellan de nyvalda ledamöterna och gemensamma diskussioner om framtida samarbete och  strategiska prioriteringar. För Verkstadsklubbens internationella och koncernfackliga utskott är företagsrådet i TRATON SE en viktig plattform för makt och  inflytande. Michael Lyngsie omvaldes för en andra mandatperiod som en av två ordförande i rådet, han säger:  


 “Jag vill uttrycka min tacksamhet och stora respekt för det mandat  som jag har fått. Att bli omvald till en andra mandatperiod är för  mig ett starkt erkännande av det arbete som har utförts under de  senaste fyra åren och det ger mig stor energi att fortsätta kämpa för  alla TRATON-anställdas skull.  


Även om mitt hjärta tillhör Scania har vi alltid strävat efter att hitta  ‘win, win, win, win’-lösningar där alla fyra varumärkena är vinnare.  Det har varit en stor utmaning att övervinna de olika företags- och  nationella kulturerna, det tog lång tid att bygga en atmosfär där  vi försöker förstå varandra istället för att bara prata om ‘det andra  varumärket’.  


Den nuvarande TRATON-transformationen kommer med många utmaningar och förändrar vår grupp i grunden, vår viktigaste uppgift  under de kommande åren är att se till att dessa förändringar också  sker till förmån för de anställda. Jag kommer att fortsätta kämpa för  Scaniaanställdas intressen i koncernen under de kommande åren,  stärkt av den erfarenhet och kunskap jag fått under den gångna  mandatperioden.”

bottom of page