top of page

Veckobrev 13 2023

Årsmöte för Avdelning 15 

Denna vecka håller IF Metall Stockholms län sitt årsmöte. I vanlig ordning hålls det val för platser i styrelsen, valberedning och revisorer.  Dessutom redovisas förra årets verksamhetsberättelse och ekonomi.  Som den största klubben i avdelningen så deltar Verkstadsklubben med  flest antal representantskapsombud  som röstar i besluten. Det gör att vi  kan driva de frågor som är viktiga för  våra medlemmar och hjälpa organisationen att utvecklas.  


Nyfiken på vad som händer? Fråga din  närmsta förtroendevalda, det är stor  chans att de är ett repombud!


Säkerhet och rättshjälp till våra medlemmar 


Förbundet jobbade vidare 2022 för att få säkra arbetsplatser och bra villkor för  medlemmarna. Våra 247 engagerade regionala skyddsombud har genomfört  5 900 arbetsplatsbesök, 181 administrativa skyddsronder och gjort 1 128  återbesök. Allt för att säkra medlemmarnas arbetsmiljö även på de arbetsplatser som saknar skyddsorganisation.  Drygt 30 rättshjälpsärenden beviljades förra året och har därför överlämnats  till LO-TCO Rättsskydd AB för utredning. 


Förbundet tecknade kollektivavtal med ytterligare 321 företag runt om i landet, vilket betyder att även medlemmarna på dessa arbetsplatser nu får schysta villkor. Och dessutom deltog hela 10 500 medlemmar i våra fackliga utbildningar under 2022, vilket stärker vår organisation ännu mer. 


Delta i jakten på metallägget! 


Påsktävligen för medlemmar pågår från 28/3 till 5/4 på  Facebook och Instagram. 

Följ oss för att delta: @ifmetallscani

bottom of page