top of page

Veckobrev 52 2022

Medlemskapets värde - lokalt fackliga gör skillnad!


I arbetet som lokalt löneansvarig på gruppområdena ingår bland annat att revidera medlemmars löner månadsvis efter bestämda nyckeltal. Hittas det fel utifrån tillämpningsregler och löneprinciper så skickas ett lönepåpekande till företaget och ett ärende påbörjas. Är man inte medlem så finns man alltså inte med i listorna och då upptäcks heller inte deras lönefelaktigheter.


I slutet av maj 2022 så hittade de fackliga på DM en lönefelaktighet som är den största i närtid på gruppområdet, räknat i pengar. En medlem blev höjd i AV-steg hösten 2016, men månadslönen blev oförändrad. Höjningen av lönen skulle ha varit 575 kr/mån. DM’s löneansvarige skickade ett påpekande till företaget och efter förhandling fick medlemmen sin löneförhöjning, samt betalt retroaktivt för de drygt 6 åren personen missat höjningen. Totalt blev det en utbetalning på 40 825 kr!


Den lokala fackliga organisationen gjorde här en positiv påverkan för individen på två sätt – dels upptäckte de felet i AV-revisionen, och dels drev de förhandlingen för höjningen och den retroaktiva utbetalningen. Vårt höga medlemsantal och specialiserade förtroendevalda gör så att vi kan ha dessa rutinmässiga uppföljningar och driva vår medlemmars frågor.

Har du frågor om din lön och lönesystemet? Du kan begära ut både AV- och KV-protokoll från din chef. Börja alltid med ett samtal med din chef om varför du har den lön du har, du kan begära att ha ett lönesamtal. Behöver du mer hjälp kan du prata med din närmaste förtroendevalda eller kontakta din löneansvarige.Huvudsemester


Huvudsemestern 2023 har efter central MBL-förhandling förlagts till veckorna 29-32 för verksamheter i Sverige.

Scanias verkstäder på olika produktionsorter i Sverige och övriga Europa utgör en helhet där de olika verkstäderna är starkt beroende av varandra. Det är därför nödvändigt att semesterförläggningen planeras utifrån denna helhet.

Om verksamheter behöver anpassa semesterperioden så att den äger rum andra veckor än huvudsemesterns vecka 29-32, ska förhandling äga rum inom dessa verksamheter. De lokalt fackliga på gruppområdena kallas under våren till förhandling om undantag. Alla anställda ska få information om sin sommarsemester senast 2 månader innan den startar.

bottom of page