top of page

Veckobrev 8 2023

Fackligt stöd: Rehabansvariga


Varför ska facket vara med på ditt rehabiliteringsmöte? Det enkla svaret på frågan är att facket är medlemmarnas intresseorganisation och därför givetvis ska engagera sig i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och  rehabilitering. Våra skyddsombud jobbar för att arbetskamraterna ska ha en god arbetsmiljö och våra rehabiliteringsansvariga med att medlemmarna ska kunna få den anpassning de behöver för att komma tillbaka till arbetet. 


Fackets medverkan behövs också för att skapa en bra social miljö för den som ska rehabiliteras. En viktig facklig uppgift  är att se till att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter. Därför är det viktigt att facket är med från början i ett rehabiliteringsärende och är med genom hela processen. Det gäller både rätten till ersättning och rätten till aktiva rehabiliteringsåtgärder både i förhållande till berörda myndigheter, till exempel Försäkringskassan, och till arbetsgivaren.  Det är bara medlemmen själv som kan hindra fackets medverkan som stöd och hjälp. Du har alltid rätt att ta med dig  en facklig representant på möten. En sjukskriven eller skadad medlem som återkommer till arbetet på hel- eller deltid  eller för arbetsträning/arbetsprövning ska ha rätt till ett anpassat arbete. Så fort du blir kallad till ett rehabmöte, kontakta din fackliga företrädare på ditt området! 


Ojämlikheten ökar 


Varje år ger LO, samlingsorganisationen för de 14 fackförbunden för  arbetare, ut rapporten Makteliten.  Där jämför de inkomsterna mellan de  högst betalda vd:arna och en genomsnittlig arbetare i olika branscher.  De senaste åren har skillnaden ökat  snabbt – se diagrammet till höger. 


Mellan 2020 och 2021 har en topp-vd  ökat sin inkomst med 4 industriarbetarlöner, från 64 stycken industrilöner till 69 stycken. Läs mer om rapporten och vad LOs ordförande Susanna  Gideonsson tycker på Arbetet.se, följ  QR-koden. 


Kom ihåg! Årsmöte 23/2, 13-16 på Scaniarinken 


Alla medlemmar är välkomna! Mötet hålls i lokalen Powerplay. Gå in i den grå  dörren till vänster om huvudingången, gå upp 1 trappa och håll till vänster. Registrering öppen 12.30-13.00. Som Scania-anställd så får du ersättning  för att delta enligt Utvecklingsavtalet. Stämpla så här i Time när du deltar: Under arbetstid: 18 fackl/UVA Utanför arbetstid: 113 Öt fackl/UVA

bottom of page