top of page

Lokala avtalsrörelsen 2023 nr 1

Avtalsrörelsen smyger igång


 Den 21/3 sitter våra förhandlare för Metallfacket Scania Sverige (MSS) ner med företaget för första gången i  den här omgången av den lokala avtalsrörelsen, där parterna förhandlar löneökningen och andra värden. Den  centrala förhandlingen mellan IF Metall och Teknikföretagen är inte ännu klar, se tisdaxeln här nedanför. Just  nu sitter de med en opartisk ordförande som arbetar fram ett slutbud för dem att ta ställning till. Den 31/3 går  nuvarande avtal ut. Om de inte sluter ett nytt avtal kan förbundet varsla om strejk. 


MSS är den gemensamma förhandlingsgruppen för produktionsorterna i Sverige. I årets förhandlingar deltar  Mikael “Sippa” Johansson från Oskarshamn, Marcela Ossandón från Södertälje och Thomas Nyberg från Luleå.  Som experter på lönefrågorna är även löneansvariga Roger Björk och Fredrik Jonasson med i arbetet. 


I årets avtalsrörelse finns det en extra hög  förväntning på utfallet på grund av den höga inflationen. Många tycker att vi ska kräva en hög  procentsats i ökning på grund av läget, medan  ekonomisk teori säger att vi inte kan ta ikapp  reallönesänkningen med extra stor löneökning,  eftersom den eldar på än högre inflation.

   Lokalt på Scania ser vi tillbaka på det goda  resultatet från årsbokslutet och vill fortsätta att  ta ikapp löneskillnaden mot andra jämförbara  företag. 


Innan vi kan påbörja de lokala förhandlingarna behöver i få klart förutsättningarna från det  centrala avtalet. Detta första möte handlar om  att se över företagets ekonomi, utveckling och  våra, de lokala parternas, utgångspunkter. När  det centrala avtalet är klart kan vi slipa mer på  våra lokala krav. MSS-förhandlarna 

Mikael “Sippa” Johansson 

Marcela Ossandón 

Thomas Nyberg 

bottom of page