top of page

Lokala avtalsrörelsen 2023 nr 3

Vecka 14 hade våra MSS-förhandlare två möten med företaget där de hade en uppstart och en genomgång av  det centrala avtalet. Den 17/4 möttes alla facken med företaget som gav en genomgång av läget i företaget  och hur ekonomin ser ut. Förhandlarnas uppfattning är att det generellt ser bra ut, utifrån mötena och hur  produktionen löper på. 


Under tiden har vår fackliga ”siffergrupp” med Fredrik Jonasson, Roger Björk och Marcela Ossandón gjort en  lönekartläggning och marknadsanalys. De har kartlagt de olika yrkeskategoriernas snittlöner och jämfört dessa  mellan orterna. Sedan tidigare finns en plan på att ta igen lönegapet mot konkurrerande företag som också  borde vara aktuellt i år. 


De riktiga förhandlingarna startar den 18/4, med två bokade möten under vecka 16. Sippa och Thomas kommer till Södertälje för att möta upp Marcela och träffa företaget på plats. 


MSS-förhandlarna 

Mikael “Sippa” Johansson 

Marcela Ossandón 

Thomas Nyberg

bottom of page