top of page

SRB 2022

Med vår resultatbonus får vi en del av företagets nettovinst. Under 2022 har kriget och avyttringen av verksamheten i Ryssland haft en betydande negativ effekt och därmed även påverkat bonusen negativt. Enligt  de vanliga uträkningarna på vinsten skulle bonusen ha blivit 31 478 SEK. Vi har dock lyckats komma överens  med företagsledningen om att Scanias resultatbonus ska baseras på resultatet från vår verksamhet (utan nedskrivningarna från Ryssland). 


Jag är glad och stolt över att vi lyckats med detta, en stark fackförening gör skillnad! Jag är tacksam över att vi i bolagsstyrelsen enats om att visa denna uppskattning för det hårda arbetet under ett  tufft år med en fortsatt pandemi, ekonomisk och politisk turbulens och ständiga störningar i leverantörskedjan. Vi kan därmed meddela att årets utbetalning för Scanias Resultatbonus blir  

44149kr per anställd!  


Företaget och de fackliga organisationerna på Scania har sedan 2015 ett avtal om bonus för de anställda som  skall säkerställa att vi får ta del av de vinster som vi tillsammans skapar. Även innan 2015 hade vi bonus men  denna var baserad på andra faktorer så som kvalitet & leveransprecision med mera och gav oss en väsentligt  lägre utdelning - cirka 14 000 kr i snitt. Mer information om Scanias bonussystem kan du hitta under Min anställning på Reflex, det går så klart även bra att fråga någon av dina lokala fackliga representanter.  


Michael Lyngsie  

Ordförande Metall Scania Sverige (MSS)

bottom of page