top of page

Veckobrev 03 2023

Förtroendevaldsträff 10/1

Den 10/1 hölls årets först förtroendevaldsträff på Scaniarinken. Cirka 100 personer från hela Scania deltog. Den inbjudan gästen denna gång var Darko Davidovic, IF Metalls förbundsjurist. Klubben hade även bjudit in fackliga från Astra Zenecas två klubbar Snäckviken och Gärtuna samt Randstadklubben för att lyssna på föredraget.

   Ordförande Michael och vice Marcela gav en kort sammanfattning av nuläget: produktionen kör så mycket de klarar, men läget är fortsatt ostabilt.


Darko berättade om sin bakgrund och utveckling till jurist, men främst om förhandlingar. Hur gör vi en lyckad förhandling, vad är våra rättigheter? Medbestämmandelagen lägger en grund för hur vi ska samverka med arbetsgivaren – båda sidor är skyldiga att förhandla och det ska ske på ett konstruktivt sätt. Ämnena varierade från rehab, avsked, integritet och LAS. Darkos entusiastiska stil att prata gav många skratt och följdfrågor.

   Mötena fortsätter som vanligt cirka en gång i månaden under våren med nya ämnen och gäster.


Årsmöte

Snart är det dags för klubbens årsmöte! Den 23/2, kl 13-16, på Scaniarinken, lokalen Powerplay. Alla medlemmar är välkomna att delta! Flagga i god tid till din chef och stämpla kod 18 Fackl/UVA i Time. Förtroendevalda stämplar kod 19 Fackligt uppdrag på lokal nivå.

   På dagordningen blir bland annat verksamhetsberättelser för 2022, handlingsplaner för 2023, val till styrelse och valberedning, med mera. Handlingarna skickas ut till alla förtroendevalda 2 veckor innan mötet, prata med din förtroendevalda eller gruppsamordnare om du vill ha en kopia.


Röstning sker genom så kallat representantskap – utvalda ombud från de olika verksamheterna röstar i valen. Varje gruppområde får ett antal ombud, 1 ombud per 50 medlemmar, som ska föra talan för sina arbetskamrater. Prata med din närmaste förtroendevalda, det är stor sannolikhet att de är ett representanskapsombud!


Medlemmarnas fritidsförsäkring

Du vet väl om att du som medlem har en olycksfallsförsäkring som ingår i ditt medlemskap? Fritidsförsäkringen kan du även teckna till din make/maka, registrerad partner eller sambo.
Vad ingår i försäkringen? Jo det ingår, olycksfallsersättning, sjukhusvistelse och korttidsboende, rehabilitering, kristerapi, ersättning vid medicinsk invaliditet, kroppsskada, akutersättning och tandskadekostnader.

Du har även möjlighet att komplettera olycksfallsförsäkringen. Tillägget kostar 19kr i månaden och ger medicinskt invaliditetskydd motsvarande 1.000.000kr istället för 200.000kr. Vill du veta mer gå in på Folksam.se.


bottom of page