top of page

Veckobrev 10 2023

8 mars - kvinnodagen 

Kvinnodagen har funnits i över hundra år och har sitt ursprung i den tidiga  arbetarrörelsen i början av 1900-talet under tiden innan första världskriget.  1975 firades internationella kvinnodagen av FN för första gången och är nu satt  till det fasta datumet 8 mars. Mycket har hänt sedan starten: allmän och lika  rösträtt har införts, kvinnolöner har avskaffats, och IF Metall har lagt till i sina  stadgar att de är en feministisk organisation. 

   Men mycket behöver fortfarande förändras. Kvinnors plats i politiken är liten,  i genomsnitt 20% av platserna i de nationella parlamenten. Var tredje kvinna i  världen kommer att utsättas för våld eller sexuellt våld under sin livstid. Löneskillnaden i Sverige ökar – kvinnor jobbar i genomsnitt 48 minuter gratis varje  dag. Passa inte på att gratulera din kvinnliga arbetskamrat, men stå upp för  deras jämställdhet. 


Tunanäs fritidsanläggning 

Du som är anställd på Scania kan besöka Tunanäs tillsammans med din familj. Som familj räknas  maka, make, sambo och hemmaboende barn till det år man fyllt 20 år. Medarbetare som gått  i pension har fortsatt tillträde till anläggningen. Anläggningen har stugor för uthyrning och en  camping för både husvagn och tält. Det finns även möjlighet att lägga till vid bryggan och övernatta mot en mindre avgift. För campinggäster finns serviceutrymmen, dusch/toaletter samt ett  sällskapsrum med TV. Under sommarsäsongen har kiosken öppet och denna fungerar även som  reception. En bokningsbar bastu är belägen intill badstranden för de som campar på området. 


Campingen har säsongsplatser från 1 maj till och med 31 oktober, samt korttidsplatser med  eller utan el för husvagnar. Det finns även tältplatser, gästbrygga och övernattningsstugor för 4  personer. Kontakta Tunanäs expedition eller Gröndals reception för mer information.Följ QR-länken till Scanias sida Aktiv fritid. Aktiv fritid Tunanäs IF Metallsossen Södertäljes årsmöte 

Den 27/2 höll den återuppstartade föreningen IF Metallsossen Södertälje sitt  första riktiga årsmöte, efter ett år med interimsstyrelse. En liten skara på 8  personer samlades och höll ett effektivt val till nya styrelsen och diskuterade  kommande frågor och aktiviteter. Alla som är medlemmar i IF Metall och i  partiet kan ansöka om medlemskap i föreningen, om man bor eller arbetar i  Södertälje. 

I nya styrelsen sitter representanter från Scania, Astra, Avdelning  15 och förbundskontoret. Kamraterna som arbetar på Scania är Juha Kuronen,  ordförande, Eleonore Säfström, ledamot, Roy Hautala, ledamot, Anders Persson, revisor, och Emma Hansson, kassör. Juha Kuronen med Karl-Petter Thorwaldsson,  1 maj 2022

bottom of page