top of page

Veckobrev 6 2023

SFA, vad gäller?


SFA står för Scanias flexibla arbetstid och regleras av flexibilitetsavtalet. SFA kom till för att kunna variera mängden  arbetstid istället för att variera antalet anställda - ett skydd mot varsel vid dåliga tider. SFA kan tas ut i både + och -,  alltså jobba extra eller vara hemskickad med bibehållen lön. Alla regler finns i Scanias flexibilitetsavtal, här nedan finns  svar på de vanligaste frågorna. 


Vad är skillnaden mellan SFA och övertid?  

SFA måste överläggas med IF Metall. Övertid överläggs inte med IF Metall utan där kan chefen komma vid sista rast   (oftast lunchrasten) och säga att det är övertid samma dag. 


Vad är det som styr när SFA kan användas?  

Det kan vara att det beslutas om en ny bastakt, det kan också vara säsongs och konjunktursvängningar. 


Hur går det till när det beslutas om att SFA ska användas?  

SFA måste vara dokumenterad och överläggas med IF Metall senast 14 dagar före omläggning av ny arbetstid. Besked   om ny schemalagd arbetstid ska lämnas senast 8 kalenderdagar före omläggningen. 


Hur mycket +SFA kan jag jobba på en två veckorsperiod?  

Om du jobbar dagtid 40 tim/vecka så får man inte jobba mer än 10 timmar på en två veckors period. Vid skiftarbete   är det några färre timmar, se Flexibilitetsavtalet. 


Kan jag bli uttagen till SFA när jag kommit upp till +75 timmar?  

Ja det kan du, så länge du inte överskrider övertidsreglerna i kollektivavtalet men du får en annan ersättning, se nästa   punkt! 


Vad är ersättningen när jag blir uttagen i SFA?  

Upp till +75 timmar i ditt saldo så får de timme för timme och kontant ersättning motsvarande särskilt övertidstillägg.  Om ditt saldo är mer än +75 timmar så får du en ersättning motsvarande ersättningen vid kollektiv produktionsöver-  tid. 


Skatteavdrag för a-kassan 


Snart kommer skattedeklarationen! Från och med den 1 juli 2022 ändrades inkomsskattelagen och 25% av avgiften till  a-kassan blir avdragsgill. Alltså blir avgiften för a-kassorna lägre då man behöver betala mindre skatt. För medlemmar  i IF Metall ingår kostnaden, cirka 130 kr, och medlemskapet i a-kassan i fackmedlemsavgiften.  

   Som privatperson behöver du inte göra någonting; de svenska a-kassorna ska meddela Skatteverket hur mycket du  betalat under året och avdraget läggs in automatiskt. Betalar man till a-kassa eller jämförbart system utomlands kan  man begära att detta också ska räknas med, kontakta då Skatteverket. Lagändringen är ett litet steg på vägen mot vad  facket verkar för – högre avdrag för både a-kassan och fackmedlemsavgiften.

bottom of page