top of page

Veckobrev 7 2023

Problem med KV-revisionen


KV-poängen som man får för utbildningar och andra erfarenheter registreras under december månad och flyttar i  KV-trappan med lönepåslag läggs in i januaris lön. I år gick det däremot fel med datafilerna och personer har fått fel  ersättning för KV-poängen. Scanias HR Service center skriver: 


"I samband med årets KV-inläsning har det blivit fel vid inläsning av filen vilket lett till en del felaktiga lönejusteringar. Utredning pågår just nu kring vad som har hänt och hur detta ska rättas upp. Efter att utredningen är klar kommer  vi att göra om KV-inläsningen och säkerställa att det blir rätt, detta kommer för vissa individer att innebära ännu  en lönejustering. Det vi i dagsläget vet är att vissa har fått för mycket och vissa har fått för lite, men i samband med löneutbetalning  på februarilönen så kommer korrekt justering att läsas in.  Både fack och företagsrepresentanter på lokal HR-enhet och HR Service Center kommer att få ta del av inläsningslistorna på individnivå när dessa har kontrollerats, mer info kommer. Då det handlar om en felutbetalning som justeras på nästkommande lön så anser företaget att detta faller under  tolkningen lönejustering, och inte kvittning. Detta är därför är inget som förhandlas eller kompenseras utan dialogen  med facket tas på ortsnivå av Labour Law, hänvisa därför era lokala fackliga representanter till sin ortsrepresentant. Vi ber såklart om ursäkt för det eventuella arbete detta skapat och säkerställer processen för framtida KV-revisioner. Vi uppdaterar när vi får mer information."


Du kan jämföra dina lönespecifiktaioner från december, januari och februari  för att se vilka justeringar som har gjorts. Har du frågor, vänd dig till din chef eller HR Service center på 08 553 80 600. 


 Ändringar i Sjuk- och efterlevandeförsäkringen 


Som medlem i IF Metall kan man teckna försäkringen Sjuk-och efterlevandeförsäkring från Folksam, som ger ersättning  om man får en bestående arbetsoförmåga, vissa nya sjukdomsdiagnoser och vid sitt egna dödsfall. Sjuk- och efterlevandeförsäkringen ansluts du till som ny medlem om du inte tackar nej


Nu ändras ett villkor i försäkringen: kostnadsersättningen tas bort och i stället höjs månadsbeloppet med 400 kronor  till 2 200 kronor, om man är sjuk längre än 90 dagar. Denna förändring gäller för sjukfall som inträffat från den 1 januari  2023. 


I och med denna förändring så kommer alla medlemmar mellan 30-55 år som inte har försäkringen att få ett erbjudande hemskickat om att teckna försäkringen, utan att behöva göra en hälsodeklaration. Vanligtvis gör man en hälsoundersökning för att se om man just nu är tillräckligt frisk för att bli godkänd för försäkringen, eller så pass sjuk att man får  en dyrare avgift. 


Vill man inte ha försäkringen ska man meddela det, se hur i utskicket med erbjudandet. Nya medlemmar som gått  med de senaste två åren och de som själva sagt upp försäkringen eller inte betalat den de senaste två åren kommer  inte att få erbjudandet. 


Sportlov! 


Dagarna blir ljusare, snön kommer och går och sportlovet närmar sig! Spara  pengar på era aktiviteter med LO Mervärde. Det finns bland annat  

20% rabatt på boende på Nordic choice hotels, HKC Hotels och Marholmens  hotell och stugor 10% rabatt på resor med SJ 

30% rabatt på kryssningar med Tallink och Silja 

20% rabatt på båtresa med Stena line 


Det finns också rabatt på SF Anytime om man vill ha en filmkväll hemma. På  Scania for me har vi också rabatter via BenifyDeals. Bland annat finns erbjudanden på hotell, sportaffärer, hyrbilar, biobiljetter och upplevelsepaket.  Kolla alltid dina rabatter på Benify och LO Mervärde innan du checkar ut in  kundkorg! 

Du loggar in med BankID på båda sidorna. Benify finns även som  app till telefonen! Hitta den i din playbutik eller appstore. 


Vill du vara extra ledig i vår? Se till att ansöka hos din chef i god tid.   Övertid eller +SFA behöver du inte använda komptid eller semester för att  vara ledig från. Om du har giltiga skäl att inte jobba övertiden så undantas du  av din chef. 

bottom of page