top of page

Veckobrev 9 2023

Verkstadsklubbens årsmöte

Tillbaka till vanliga fysiska träffar så genomfördes Verkstadsklubbens årsmöte på Scaniarinken förra torsdagen. Totalt var  det 109 personer samlade, bra uppslutning! 85 av dem var representantskapsombud som är röstberättigade i valen till  styrelse och motioner. Dessa representerar medlemmarna ute på golven i och kring Södertälje.  Till mötesordförande valdes Stefan Leiding, tidigare Scaniafacklig och ordförande för Avdelning 15. I årsskiftet har han  blivit anställd på Avdelningen istället och blev därför i slutet av mötet avtackad för sin tid som förtroendevald hos oss. 


Val till styrelse, revisorer och valberedning tog lite tid då det fanns många nomineringar och det blev både lika röstetal  och inte tillräckligt stor majoritet för vissa kandidater, vilket gör att man får lägga till en ytterligare valomgång. Den nya styrelsen kommer att konstituera (utse) rollerna sekreterare, arbetsutskott, förhandlare och centralt funktionsansvariga. När alla roller är på plats kommer vi att sammanställa en uppdaterad lista. 


Repet röstade också om inkomna motioner. Motioner är förslag från medlemmarna på vad klubben ska syssla med – det  kan vara praktiska organisationsfrågor eller krav att ställa mot förbundet eller förhandla med företaget om. Om det är  lokala frågor driver klubben dem, men handlar det om ändringar i vårt kollektivavtal lämnar vi förslagen vidare till förbundets Avtalsråd. Till detta möte hade det kommit in 6 motioner och representantskapet röstade för bifall på: 


- att den fackliga avgiften borde räknas på grundlönen istället för bruttolönen  alltså inte dras från exempelvis skifttillägg  

- att styrelsen ska jobba för en förändring av löneglidningen för de som jobbar minst 50% fackligt  alltså att även de som inte jobbar 100% fackligt ska få del i löneglidningen från företaget, eftersom att de också blir eftersatta i våra vanliga lönesystem 


En motionär skulle återkomma med en ny formulering av sitt förslag. Även om en motion blir avslagen så är det helt ok  att skicka in den igen! Nästa tillfälle som representantskapet röstar om motioner är på höstrepet, men alla medlemmar  kan skicka in motioner redan nu till post.vklubben@scania.com


Anmäl dig till Scaniamilen! 

Scaniamilen går av stapeln den 25 maj på Hälsocenter Gröndal. Anmälan öppnar den  1 mars, deltagande är avgiftsfritt för Scaniaanställda, inklusive dotterbolag, och  Scaniaseniorer. Förutom loppet finns andra aktiviteter som musikunderhållning,  bilvisning, outletshop, och så klart facket, på plats. Även i år hålls ett virtuellt lopp  för den som vill springa på egen tid och plats, den kräver ingen föranmälan.  Läs mer på Scanias hemsida för Min fritid, följ QR-länken! 

bottom of page