top of page

Koncernfackliga och Internationella kontoret

Vi bevakar och driver våra medlemmars och IF Metalls intressen i koncernen och i världen.

 

Inom Koncernfacket

Använder vi Metallfacket Scania Sverige (MSS) som forum för koncernövergripande frågor, dessutom utvecklar vi samarbetsformer mellan de fackliga organisationerna i Södertälje, vidareutvecklar och stärker samarbetsformerna med de andra fackliga organisationerna i Södertälje och Sverige. (MSS & PTKS)

Internationellt

Fortsätter vi att vidareutveckla vår närvaro i internationella nätverk och forum, för att fortsätta bygga relationer inom TRATON SE, utveckla och stärka relationerna med MAN och bygga upp bra strukturer för arbetet i TRATON SE Works Council.

En viktig del I vårt arbete är att bistå parterna i världen med råd samt vara en länk till företagsledningen, där vi stöttar våra kollegor globalt i deras arbete med t.ex.

•Införandet Scanias samverkans principer, Informera om de olika verktygen som finns för att utveckla och stärka partssamverkan.

Till exempel Scanias Labour Relationsprinciper samt det utvecklingsprogram som vi jobbar med.

•Att skapa kunskap om VWs globala avtal Erbjuda förhandlingsstöd och medling till parterna i den globala organisationen. Detta tillsammans med IndustriAll Global och IF Metall 

•Att vara aktiva i Scanias Europaråd (SEC) Företräda verkstadsanställdas intressen på Europa och global nivå och vara en länk mellan lokala representanter och företagets ledning.

Jordprojektion

Förtroendevalda

Presentation of HRM- IF metall International office. Mars 2023.jpg

Vi arbetar med nationella och internationella fackliga frågor.

Arbetet sker genom de mandat vi fått, att representera medlemmarna i bolagsstyrelser, medarbetarforum och olika projektgrupper där vi samarbetar med företaget.

Vi har ett nära samarbete med de tre tjänstemannafacken på Scania i de olika forum där vi är involverade.

Facklig struktur, Scania Sverige

Bild10.JPG

Den globala organisationen

Bild11.JPG

Scanias principer för arbetsrelationer

Bild12.JPG

Se en video om principerna för arbetsrelationer,

klicka på bilden!

bottom of page