top of page
bakgrund uppe grå röd.jpg

Facket är en organisation där medlemmarna väljer sina företrädare – sina förtroendevalda. Alla som har en roll i klubben är en förtroendevald.

 

Bredvid dig på arbetsplatsen finns det kontaktombud och skyddsombud som delar dina arbetsuppgifter och alltid finns i närheten.

 

Gruppsamordnare och lokala huvudskyddsombud hjälper dem i det lokala arbetet.

Funktionsansvariga lokalt och centralt jobbar med specifika uppgifter, till exempel lön eller studier.

Även klubbstyrelsen är vald av medlemmarna, genom vårt representantskap av ombud.

Verkstadsklubbens organisation

Verkstadsklubben är organiserad i olika nivåer och verksamhetsområden. Som medlem har du i första hand kontakt med ditt förtroendevalda kontaktombud och skyddsombud i din arbetsgrupp.

Du kan även kontakta gruppsamordningen och de lokalt funktionsansvariga på området om du har frågor om till exempel lön, försäkringar, fackliga studier, rehabilitering, misskötsamhet, lag och avtal.

 

Gruppsamordningarna stöttas av Verkstadsklubbens centralt funktionsansvariga och 2a vice ordförande.

Verkstadsklubbens förhandlare sköter de centrala förhandlingarna som påverkar hela Södertälje och allvarliga ärenden, som varsel.

Internationella kontoret är klubbens kontakt med de övriga orterna i Sverige och koncernen TRATON.

Styrelsen tar beslut om verksamheten utifrån vad som bestäms på representantskapet och följer upp det dagliga arbetet.

IMG_0385.jpg

Representantskap

IMG_0655.jpg

Representantskap, eller repskap enkelt skrivet, är ett sätt att förenkla valprocesser i stora grupper genom att välja en representant för ett antal medlemmar. Enligt förbundets stadgar så inrättas ett representantskap när en klubb når över 4000 medlemmar, men kan instiftas tidigare om det finns särskilda skäl.

 

För varje 50 medlemmar väljs 1 ombud, som representerar medlemmarna och är den som har rösträtt på årsmöte och höstrepresentantskapet. Representanterna är fördelade över de olika gruppområdena för att komma från olika yrken och arbetssituationer. Dessa ombuds uppdrag är då att företräda sitt gruppområde och medlemmar genom att ta emot informationen om kommande beslut, förankra dessa med medlemmarna, och till slut rösta på förslagen vid mötet.

 

Medlemsmöten hålls två gånger per år – årsmötet på våren och höstrepresentantskapet på hösten. Alla medlemmar får delta men det är ombuden som röstar om personval och motioner.

Att skriva en motion

Motion till Verkstadsklubben MALL1024_2.jpg

Alla medlemmar kan skicka in en motion – ett förslag till beslut! Vad vill du ändra eller införa?

Du kan vara med och påverka klubben, avdelningen eller hela förbundet genom att skriva en motion till representantskapet .


Förklara så tydligt du kan nuläget, och den förändring du vill se.
Se till att det är så tydliga krav som möjligt i motionen och sammanfatta den i det som brukar kallas att-satser.

Det representantskapet beslutar om, är det som kallas för att-satser. Titta igenom dem en extra gång, står det verkligen vad du vill förändra i att-satsen?

Till exempel är det stor skillnad på dessa olika förslag:

 

att Verkstadsklubben ska införa fritids för de anställdas barn

Repskapet beslutar om att klubben ska öppna ett fritids eller inte

att Verkstadsklubben ska verka för att de anställda kan få barnpassning

Repskapet beslutar om att klubben ska verka för att det ska finnas barnpassning, exempelvis gentemot företaget, kommunen eller politiken, eller inte

 

Tips inför motionsskrivandet:

 

  • Börja med en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.

  • Fortsätt sedan med att i inledningen beskriva själva problemet, ge en bakgrund till vad du vill förändra. Vilka behov som finns.

  • Varför vill jag förändra? Finns det exempel på konkreta fall från det verkliga livet? En kortfattad beskrivning ger tyngd åt förslaget.

  • Därför uppmanar vi till förändring, skriv förslaget i en eller flera korta ”att-satser”.
     

Du kan även läsa förbundets guide till motionsskrivning här.


Vill du ha lite hjälp eller bolla med någon om din idé till motion får du gärna höra av dig till Verkstadsklubben via postboxen post.vklubben@scania.com.
bottom of page