top of page

Om Verkstadsklubben

Den 22 november 1905 bildades Scania Verkstadsklubb. I över 100 år har vi representerat oss arbetare medan företaget har utvecklats och expanderat. Verkstadsklubben i Södertälje består idag av cirka 4000 medlemmar i alla delar av produktion, utveckling och underhåll. Vi representerar också logistikcentret i Nykvarn.

 

Ute på arbetsplatsen finns kontaktombud och skyddsombud som de anställda möter i sitt dagliga arbete. Lokalt finns även gruppsamordningar som hjälper er med frågor om försäkringar, lön, fackliga studier, rehabilitering och medlemskapet. Klubben knyter samman verksamheterna och samverkar på central nivå med företaget.

 

Metall Scania Sverige består av de tre stora produktionsorterna Södertälje, Oskarshamn och Luleå där de fackliga representanterna samordnar de villkor och avtal som gäller på samtliga orter.

14352616_1072591866123607_1311996397537470688_o.jpg

Att vara förtroendevald

Vilka som är förtroendevalda inom vår fackliga organisation bestäms för de flesta uppdragen av dig som medlem på det årsmöte som hålls en gång per år. Inför ett årsmöte så utlyses vilka förtroendeuppdrag som står för omval och datum för under vilken period som medlemmarna kan skicka in nomineringar till dessa uppdrag.

 

När det gäller förtroenduppdrag som kontaktombud eller skyddsombud så sker nomineringar till dessa löpande under hela året. När en nominering av en medlem till skyddsombud eller kontaktombud inkommer så är det den lokala fackliga grupporganisationens styrelse i samråd med berörda medlemmar som fattar beslut om personen skall utses eller ej. Detta görs för att medlemmarna inte skall behöva vänta till nästa årsmöte för att kunna få en lokal representant på sin egen avdelning.

 

Det händer att vissa uppdrag måste tillsättas inom en viss tid. I det läget kan i vissa fall verkstadsklubbens styrelse eller gruppstyrelserna (beroende på vad det är för uppdrag) fatta beslut om tillsättning. Om det är aktuellt så kommer vi att gå ut med information om nominieringar till dessa uppdrag.

Våra förtroendevalda

Facket är en organisation där medlemmarna väljer sina företrädare – sina förtroendevalda. Alla som har en roll i klubben är en förtroendevald. Bredvid dig på arbetsplatsen finns det kontaktombud och skyddsombud som delar dina arbetsuppgifter och alltid finns i närheten. Gruppsamordnare och lokala huvudskyddsombud hjälper dem i det lokala arbetet.

   Funktionsansvariga lokalt och centralt jobbar med specifika uppgifter, till exempel lön eller studier. Även klubbstyrelsen är vald av medlemmarna, genom vårt representantskap av ombud.

Michael "Stålis" Lyngsie

Ordförande

Bo Luthin

Huvudskyddsombud

Marcela Ossandon 2019[784].jpg

Marcela Ossandón

Vice Ordförande

Kvinna som har kaffe

Hans Huselius

Lokalt huvudskyddsombud

Emil 2[851].jpg

Emilianos Chatzimichail

2:e Vice ordförande

Styrelsen
2022-2023

Styrelseledamöter

Ordförande     Michael Lyngsie 

Kassör             Marcela Ossandón, samt vice ordförande

Ledamot          Emilianos Chatzimichail, samt 2:e vice ordförande                            

Ledamot           Anneli Andersson, vice sekreterare

Ledamot           Stefan Leiding

Ledamot           Bo Luthin                                      

Ledamot           Susanne Santander, sekreterare

Ledamot           Dana Stanica

Ledamot           Hans Huselius

Ledamot           Kaj Hynninen

Ledamot           Sonny Johansson

Ersättare, i turordning:

1. Ida Kolari, avgått

2. Salim Keriekes

3. Petri Jokimäki                        

4. Alex Abboud                          

5. Pontus Khilgren, avgått

Arbetsutskottet

Marcela Ossandon

Anneli Andersson

Emilianos Chatzimichail

Susanne Santander

Internationella och koncernfackliga

Michael Lyngsie

Bo Luthin

Anneli Andersson

Stefan Löfstrand

Monica Ledesma Sjökvist

Valberedning

Ordförande       Anders Persson                                                      

Ledamot           Johnny Eriksson                                                      

Ledamot           Lennart Forsgren

Ledamot           Marie Larsson

Ledamot           Oscar Linderbrandt

Ersättare, i turordning:

1. Feiza Melikova

2. Peter Lundblad

Revisorer

Roger Björk                                  

Carl Doland     

Ersättare, i turordning:

1. Georges Hatem

2. Åsa Olsson

Förhandlare

Inom Södertälje:

Kaj Hynninen

Petri Jokimäki

Inom Sverige:

Michael Lyngsie

Stefan Löfstrand

Centralt Funktionsansvariga

Organisering    Juan Carlos Diaz Diaz

Försäkring        Lennart Forsgren                       

Rehabilitering   Dana Stanica

Studier               Salim Keriakes

Lön                     Roger Björk

Mångfald          Sonny Johansson

Information      Emma Hansson                          

Lokalt fackliga:
Ansvariga på gruppområdena

Hitta din lokala gruppsamordning här

Kontakt

Address

Scania Verkstadsklubb Södertälje

Byggnad 062

  • Facebook
  • Instagram

Kontakt

123-456-7890

Kontakta styrelse och funktionsansvariga genom att maila förnamn.efternamn@scania.com

Öppettider

Mån-fre

07-16

Kontakta ansvarig för att boka möte

bottom of page