top of page

Mångfald

En arbetsplats fri från diskriminering gynnar inte bara den enskilda medarbetare utan även hela vår verksamhet. Det lägger grunden för ett bättre bemötande gentemot varandra och skapar på så vis ett bättre arbetsklimat.

 

Samverkan mellan företaget och de fackligt förtroendevalda är en förutsättning för ett bra mångfaldsarbete. Samverkan säkerställer att alla har samma information och kunskap i ämnet och båda parterna kan på så vis motiveras att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor, lika lön, kränkande särbehandling, diskriminering med mera.

 

Vi har i dag valt att bedriva mångfaldsarbetet på ett sätt som skiljer sig åt gentemot övriga funktionsområden. Tanken är att den centralt mångfaldsansvarige ska kunna kallas in vid behov av de övriga förtroendevalda på våra gruppområden. Vi har alltså inga lokalt funktionsansvariga inom mångfald.

 

Om ni har frågor, funderingar eller behöver stöttning i frågor som rör jämställdhet eller mångfald, tveka inte att höra av er till klubbens mångfaldsansvarige.

inte men_edited.jpg
XLR8
monotomt.JPG

XLR8

Glädjande nog är vi nu representerade i XLR8 – Industrial Operations.

Ett jämställdhetsforum som drivs av anställda på företaget. Målet är att driva Scania mot att bli ett mer jämställt och inkluderande företag.

XLR8 deltar i och arrangerar föreläsningar, events m.m.

Centralt
Mångfaldsansvarig

Sonny Johansson

Mail: sonny.johansson@scania.com

Telefon: 0855-389 677

bottom of page