top of page

Lokala avtalsrörelsen nr 2

Centrala avtalet klart! 


Centrala avtalet löper från  1 april 2023 till 31 mars 2025. 


2023:   +4,1% Höjning av avtalens lägsta  löner med 1 350 kronor. 


2024:  +3,3% Satsning på deltidspension +0,2%. Låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher  med anställda som tjänar  under 28 211 kronor per  månad får en högre lönepott. 




Den 31/3, sista dagen för det gamla avtalet, så tecknade förbundet ett  nytt tvåårigt avtal med arbetsgivarorganisationerna.

 - Tillsammans har vi nått ett starkt resultat. Med detta avtal har vi goda  förutsättningar att komma tillbaka till reallöneökningar redan 2024, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

  Förhandlingarna har varit allt annat än enkla. Fackens krav på 4,4 procent stod mot arbetsgivarnas krav på 2,0 procent när avtalskraven utbyttes i december förra året. 

- En avtalsrörelse är alltid tuff. Det svåraste denna gång är situationen  som många av våra medlemmar drabbas av på grund av hög inflation,  säger avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä och fortsätter: 

- Därför känns det extra bra att vi faktiskt har nått fram till detta  avtalsvärde. Det kommer fortsätta att vara ett tufft år i år, men utsikterna  för nästa år tyder på att vi kan komma tillbaka till reallöneökningar, säger  Veli-Pekka Säikkälä. 


I överenskommelsen finns också en extra satsning för de med allra lägst  löner. 

- Med tanke på den tuffa ekonomiska situation som många är drabbade av just nu så har detta varit extra viktigt. Det är våra medlemmar med allra lägst lön som har det svårast just nu och då måste vi sätta dem främst,  menar Veli-Pekka Säikkälä.   

Avtalen innehåller en särskild höjning av avtalens lägsta löner med 1 350 kronor från den 1 april 2023. Från den 1 april 2024 innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som  tjänar under 28 211 kronor per månad får en högre lönepott.   En fortsatt satsning på deltidspension finns också med och ger 0,2% år 2. 


Vad händer nu? 


Det centrala avtalet är vår stupstock, ett minimum som inte kan inte bli sämre. Ingången i de lokala förhandlingarna mellan facket och Scania är våra egna lönenivåer och företagets lönsamhet.   Höjningen av lönen kommer när det lokala avtalet är klart. Det kommer inte att höjas 4,1% nu och ytterligare när den lokala nivån är klar. Ökningen kommer när allt är klart, vilket beror på hur lång förhandlingen blir.  


Den 3/4 har MSS-förhandlarna och löneansvarig suttit ned och samtalat om utfallet av  det centrala avtalet och hur de ska gå in med i de lokala förhandlingarna. Nästa möte med  företaget sker innan påsk vecka 14.


MSS-förhandlarna 

Mikael “Sippa” Johansson 

Marcela Ossandón 

Thomas Nyberg 



bottom of page