top of page

MSS: Lokala avtalsrörelsen nr. 1

Den 12/3 startade årets löneförhandling! Förhandlarna för Metallfacket Scania Sverige (MSS) träffade  företaget för första gången i en formell förhandling av den lokala lönerevisionen 2024.

    Det första tillfället handlar om att se över företagets ekonomi, utveckling och våra, de lokala parternas,  utgångspunkter. Nuvarande avtal löper ut den 31/3-2024. 


IF Metalls centrala avtalsvärde är totalt 3,3% som gäller från och med den 1 april 2024

   3,1 procent löneökning. 

   0,2 procent avsätts till deltidspension (efter ökningen motsvarar den totala avsättningen till    

   deltidspension 2,6 procent.)


MSS Förhandlarna är den gemensamma förhandlingsgruppen för produktionsorterna i Sverige. I årets  förhandlingar deltar Mikael “Sippa” Johansson från Oskarshamn, Marcela Ossandón från Södertälje och  Thomas Nyberg från Luleå.  

   I årets avtalsrörelse finns som vanligt höga förväntningar  på utfallet på grund av: 

   • Våra medlemmars ökade levnadskostnader.  

   • Gapet mellan vår lön och snittet i Sverige har blivit  större. 


IF Metall på Scania ser tillbaka på det goda resultatet från  årsbokslutet för 2023. Vi vill fortsätta att ta ikapp löneskillnaden inom vårt avtalsområde.  

Kampen fortsätter och vi återkommer! 


MSS-förhandlarna  

Mikael “Sippa” Johansson  

Marcela Ossandón 

Thomas Nyberg

bottom of page