top of page

Nyhetsbrev 2 2024, om löneförhandlingarna

Fortsatt låst läge 

Många medlemmar och förtroendevalda i Södertälje har ställt frågor om vilka som är våra viktigaste  argument. Därför har vi i detta lokala nyhetsbrev valt att lyfta fram dessa. Vi gör det för att hålla alla medlemmar i Södertälje insatta i förhandlingarna men även som en signal till  företaget som inte verkar lyssna på våra argument och endast svarar med en massa bortförklaringar. 


Argumenten är bra! 

Parterna har i många år haft samsyn kring att löneläget på Scania borde höjas för att bättre matcha  andra arbetsgivare och stärka vår position som en attraktiv arbetsgivare. Står inte företaget längre för ambitionsnivån att ta igen lönegapet mellan oss på Scania och jämförbara  grupper? Det går ju bra för Scania, vi har nyligen levererat ett rekordresultat. Om ni inte kan gå med på en högre löneökningstakt ett år som detta, när skulle det då vara möjligt? Vi bygger ju världens bästa lastbil! Skall vi inte ha världens bästa löner? 


Förtroendevalda får senaste nytt på måndag 25/3 

Alla klubbens förtroendevalda representanter är kallade till möte på måndag kl13.00 i Scaniarinken.


Sonny Johansson 

Vice ordförande, Verkstadsklubben Scania Södertälje 

bottom of page