top of page

MSS: Lokala avtalsrörelsen nr. 2

Just nu är parterna långt ifrån varandra! 

Vi möts av en begränsad förståelse för våra väl grundade krav om löner i nivå med  konkurrenter och andra inom Teknikavtalets avtalsområde. 

   Trots färsk kommunikation om rekordåret 2023 fortsätter företaget att tala om mörka  moln och en osäker framtid. 


Att företaget ställer lönsamhet och framtida investeringar mot våra krav om löner som  är i nivå med liknande branscher är besvärande. Vi ställer inte upp på att det är med hjälp av lägre löner som vi skall göra Scania  lönsamt och framgångsrikt. 

   Vi tror inte att det är så vi skall skapa utrymme för nödvändiga investeringar i  framtiden. Vi tror i stället att väl betalda och motiverade medarbetare är rätt strategi. 


Vår position? 

Det centrala avtalet är vår stupstock, ett minimum som inte kan bli sämre. Ingången i de lokala förhandlingarna är företagets lönsamhet och utrymmet för  ytterligare höjningar som tar oss till ett löneläge som bättre matchar Scanias position som premium. 


Vi strävar alla efter att positionera Scania starkt när det gäller kvalitet och anseende,  det är inte orimligt att vi också har löner och ersättningar som är konkurrenskraftiga!  Det företaget nu erbjuder är inte bra nog.


Vad händer nu? 

Företaget har bett om att få mer tid att analysera vårt senaste bud och vi avvaktar nya  bokningar för fortsatta förhandlingar. Vi uppmanar under tiden våra klubbar och alla medlemmar att vara restriktiva med  användning av flexibilitet och andra verktyg som vi använder för att löpande få  verksamheten att fungera. 


Kampen fortsätter och vi återkommer! 

MSS-förhandlarna 

Mikael “Sippa” Johansson 

Marcela Ossandón 

Thomas Nyberg

bottom of page