top of page

Rehabilitering

Rehabilitering och arbetsanpassning är en viktig för den enskilda individen och är del av arbetsmiljöarbetet. Verkstadsklubben har centralt och lokalt rehabiliteringsansvariga som sitter med i företagets process och utgår från arbetsmiljölagen och föreskrifter.

 

Varför ska facket vara med på ditt rehabiliterings möte?

 

Det enkla svaret på frågan är att facket är medlemmarnas intresseorganisation och därför givetvis ska engagera sig i arbetet med förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering.

 

Fackets medverkan behövs också för att skapa en bra social miljö för den som ska rehabiliteras. En viktig facklig uppgift är att se till att arbetsgivaren fullgör sin skyldighet. Därför är det viktigt att facket är med från början i ett rehabiliteringsärende och att facket är med genom hela processen. Det gäller både rätten till ersättning och rätten till aktiva rehabiliteringsåtgärder både i förhållande till berörda myndigheter, till exempel Försäkringskassan och till arbetsgivaren.

Det är bara medlemmen själv som kan hindra fackets medverkan som stöd och hjälp. En sjuk eller skadad medlem som återkommer till arbetet på hel-eller deltid eller på arbetsträning/arbetsprövning ska ha rätt till ett anpassat arbete.

   Så fort du blir kallad till ett rehabmöte, kontakta din fackliga företrädare på ditt området.

Image by Austrian National Library
SAM

SAM
Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren och de anställda ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Rehabprocessen - de tre stegen

Rehabprocessen 1 2 3.png

Centralt
Rehabansvarig

Dana Stanica

Mail: dana.stanica@scania.com

Telefon: 0855-383 163

Dana Stanica.png
bottom of page