top of page

Löner

Tanken med vårt lönesystem är att utveckling på arbetsplatsen även skall ge en utveckling i lön. Systemet är ett verktyg för att hjälpa till att motivera de anställda att lära sig nya arbetsuppgifter och att ta ansvar för att  verksamheten utvecklas.

 

Din grundlön består av tre separata delar:

 Arbetsvärdering

 Kvalifikationsvärdering

 Resultatdel

Arbeten som är svårare och ställer högre krav på skicklighet, ansvar och kompetens skall ge högre lön än enklare arbete.

 

Arbetar man i en krävande arbetsmiljö, har en utbildning eller erfarenhet som gynnar arbetet, eller visar ett personligt engagemang skall det också premieras i lönen.

 

Lönesättningen får inte diskriminera någon. Lönesättningen skall upplevas som rättvis och ha sakligt motiverade skillnader. Finns det omotiverade skillnader i lön mellan olika individer skall dessa rättas till.

Du har rätt att i detalj få veta varför du har den lön som du har. Din chef skall sakligt kunna motivera nivåerna i alla lönedelar. Du skall även få veta vad du skall göra för att utvecklas i lön. Om du inte redan haft en genomgång med din chef kräv att de sätter sig ned tillsammans med dig och går igenom och motiverar din lön i alla de tre lönedelarna som förklaras här nedan.

 

Om du vill ha fackets stöd vid en sådan genomgång eller om du vill veta mer om lönesystemet, kontakta ditt närmsta fackligt förtroendevalda så hjälper hen dig.

De tre lönedelarna

Image by Kelly Sikkema
AV 

Arbetsvärderingsdelen är den största delen av din lön. Den är graderad i en poängskala som är koppad till en bestämd summa pengar. Denna del skall åter­spegla dina arbetsuppgifters svårighetsgrad och vad du kla­rar av att utföra i ditt arbete. För varje arbetsplats finns det ett antal AV-steg med ett givet poängvärde. Dessa steg finns beskrivna i så kallade AV-pro­tokoll. I varje protokoll finns en lista med

arbetsmoment som du måste kunna för att du skall ha rätt att ligga på den nivån.

 

KV

är en förkortning för Kvalifikationsvärdering. Även denna del är ett poängsystem som i sin tur motsvarar en bestämd summa pengar. Meningen med denna lönedel är att den skall premiera dig för den utbildning och erfarenhet du skaffat dig. Här räknas både gymnasieutbildning, grundskola, specialutbildningar och Scanias egna kurser in. Man räknar även in antal år i yrket och hur länge du varit anställd på Scania.

 

R

Resultatdelen är individuell och skall ge en möjlighet att premiera dig eller ditt arbetslag utifrån din/era insatser. Denna del skall, på samma sätt som de andra två delarna kunna förklaras och motiveras av din chef.

Alla delar läggs ihop och blir din månadslön. Skifttillägg etcetera läggs till utöver lönedelarna.

Lönetrapporna

AV-lönetrappa 2022-04-01 - 2023-03-31.jpg
KV-lönetrappa 2022-04-01 - 2023-03-31.jpg

Scania Resultatbonus

PRI-Pensionsgaranti-768x310_edited_edite

Scanias Resultatbonus är en fördelning av företagets vinst till samtliga anställda, helt i linje med vår fackliga åsikt att vi ska få ta del av värdet vi producerar! Bonusen följer också en trappstegsmodell utifrån den rapporterade vinsten i bokslutet. Minsta årliga bonus är 7010 kr, högsta 56 082 kr.

Under mars månad meddelas hur stor bonusen för förra produktionsåret blev. Från maj kan du se din tilldelning (hel eller halv bonus och dess värde) på Benify eller PRI.

 

Bonusen läggs in i en vinstandelsstiftelse som hanteras av PRI. Där ligger pengarna investerade i 3 år innan du kan begära ut dem och under tiden växlar värdet med aktiekurserna.

Från november kan du begära om att göra ett uttag för de andelar som legat inne tillräckligt länge för att bli tillgängliga – disponibla. Innan den 31/12 måste du begära ut dem. De betalas sedan ut ungefär i mars året därpå. Väljer du att inte begära ut några andelar så ligger de kvar, investerade, tills nästa år.

Läs mer om Scania Resultatbonus på stiftelsen hemsida.

SRB År intjänande utbetalning.jpg

Centralt
Löneansvarig

Roger Björk

Mail: roger.bjork@scania.com

Telefon: 08 553 70 252

Roger B (2).JPG
bottom of page