top of page

Försäkrad i 
IF Metall

Här kan du se alla de försäkringar som finns i att ta del av i medlemskapet samt våra kollektivavtalade försäkringar

resten Break

Kollektivavtalade försäkringar

Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas av avtalsförsäkringar. Genom kollektivavtalet avsätts pengar till din pension. Du kan också få extra pengar när du är borta från jobbet vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet.

Avtalsförsäkringar är de försäkringar som finns i de kollektivavtal som IF Metall förhandlar fram med arbetsgivarna. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats är du automatiskt försäkrad, eftersom du avstått en del av lönen till försäkringspremierna.

Du måste själv anmäla för att få ersättning från försäkringarna.

Lär dig mer om avtalsförsäkringarna via Avtalat

KA försäkrigar

Ags/Avtalsgrupp-

sjukförsäkring

Sjukdom/AGS AFA

Sjuklön 14 dagar sedan försäkringskassans sjukpenning och AFA (vilket tillsammans ger totalt upp till 90% av lön)

Läs mer här

AGB/Försäkring om avgångsbidrag

Om du blir uppsagd pga arbetsbrist när du är över 40 år så har man rätt till ett engångsbelopp som regleras enligt ålder och arbetstid.

Läs mer här

TFA/Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Gäller om du råkar ut för en olycka på arbetet, på vägen till eller ifrån arbetet eller om du får en arbetssjukdom.

Du kan få ersättning för:

  • Sveda och värk

  • Medicinsk invaliditet

Läs mer här

Avtalspension SAF-LO

I kollektivavtalet finns en avtalspension som kompletterar ålderspensionen. Där kan du själv välja vem som ska förvalta dina pengar. Som tex. Folo-amf mm. Kostnadsfri rådgivning för genomgång av  hur din pension kommer att bli. Kan ske i hemmet i lugn och ro. 

Läs mer här

FPT/Föräldrapenning-tillägg

Du får 10% av den lönen som ligger till grund för föräldrapenning om den på max 37.000 per månad. Tjänar du mer än så får du även 90% av den lönen som ligger över.

Läs mer här

Premiebefrielseförsäkring

Om du är sjuk: Vi betalar premien om du får rehabiliteringspenning, sjukersättning, aktivitets-ersättning eller arbetsskade-livränta från försäkringskassan

Om du är föräldraledig: Vi kan betala premien om du får graviditetspenning eller föräldra-penning från Försäkringskassan.

Läs mer här

Skärmbild 2023-01-18 125540.png

Folksam & IF Metall

Ditt medlemserbjudande

Här kan du läsa mer om försäkringarna som ingår i ditt medlemskap. Du ser också vilka försäkringar du kan köpa till för ett ännu bättre skydd, till ett förmånligt medlemspris.

Klicka på de olika försäkringarna som visas nedan för att läsa mer om vad som ingår.

bakgrund uppe grå röd_edited.jpg

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till  50 000 kronor. Försäkringen gäller i 100 dagar men du kan teckna ytterligare 100 dagar och totalt få 200 dagar.

Utöka ditt skydd

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av. Denna försäkring ingår om du själv inte väljer att ta bort den.

Medlemsolycksfall Fritid med höjd ersättning

Om du är medlem i IF Metall Gruv ingår Medlemsolycksfall med höjd ersättning, vilket innebär att du får en ersättning motsvarande 1 000 000 kronor vid medicinsk invaliditet istället för ordinarie 200 000 kronor. Övriga medlemmar i IF Metall kan köpa till den högre ersättningen. Som ny medlem får du det högre beloppet från början om du inte tackar nej.

Hemförsäkring IF Metall

I ditt medlemskap har du tillgång till en av marknadens bästa hemförsäkringar – till ett mycket bra pris. Dessutom kan du skräddarsy försäkringen efter eget behov genom att utöka den till omfattningen Mellan eller Stor till medlemspris eller komplettera med andra tilläggsförsäkringar du kan behöva.

Om du vill veta mer om vilka försäkringar som finns mellan

IF Metall och Folksam klicka här

Tandfonden

Du behöver vara månadsbetalande fullvärdigmedlem i avdelning 15

Du som ny medlem behöver ha minst en inbetalning till IF Metall

DU behöver komma in med original kvitto och specifikationer på behandlingen.

Detta ska ske via brev, EJ via e-post eller andra digitala medier.

Behandlingen måste vara utförd av tandläkare/tandhygienist i Sverige

 

Tandfonden gäller inte dig som är pensionärsmedlem

Skärmbild 2023-01-25 115825.png

Vad kan du få ersättning för?

•Behandlingar gjorda av tandläkare/tandhygienist i Sverige

•Behandlingar som exempelvis: basundersökningar, borttagning av tandsten, lagning av hål eller röntgenundersökning.

Skärmbild 2023-01-25 115841.png

Vad får du inte ersättning för?

•Ansöknings blanketter utan giltigt kvitto

•Familjemedlems tandvårdskvitto

•Tandvårdsartiklar så som: tandborstar, tandsmycken, bettskena eller tandställning eller tandblekning

Bild1.png

Ansökan

•Ansökan hittar du hos din försäkringsinformatör eller grupporganisation

•Har du inte tillgång till något av detta kan du maila eller kontakta de fackliga på din avdelning så hjälper de dig.

Centralt
Försäkringsansvarig

Lennart Forsgren

Mail: lennart.forsgren@scania.com

Telefon: 0855 3854 75

Lennart kopia.png
bottom of page