top of page

MSS: Lokala avtalsrörelsen nr. 3

Avtal klart om 2024 års löneökningar  

Kampen för schyssta löner på Scania är inte lätt och nu återkommer vi till er. Företaget och IF Metall har  kommit överens i årets förhandlingar om lönerevisionen.  


Lokalt Avtal på Scania 0,8%  

Totalt avtalsvärde 4,1% för perioden 1 april 2024 - 31 mars 2025  


Årets centrala löneökning är på 3,1%. Dessutom ökar även avsättningen med 0,2% till deltidspension enligt  det centrala avtalet. Utöver det kommer Scania  betala ut 0,8% mer än värdet i det centrala avtalet för året  2024 — i ren löneökning får arbetarna alltså 3,9%.  

   Det totala avtalsvärdet under hela perioden 2023-04-01—2025-03-31 är 9,2% inklusive ökningen med 0,2%  till deltidspension som nu ger oss totalt 2,6% extra pensionsavsättning utöver månadslönen.  


Detta innebär att vi på Scania lyckats avtala om 1,8% mer än värdet i det centrala avtalet för avtalspe rioden 2023-04-01 till och med 2025-03-31.  IF Metallfacket Scania Sverige MSS - Gör stor skillnad!  


Vår position  


Löneökningen är acceptabel, men vi är besvikna och frustrerade. Vi möts av en begränsad förståelse för  våra högst rimliga krav.  

   Trots att vi har haft rekordår 2023 så finns inte pengarna som behövs för att justera vårt relativa löneläge.  Om vi inte har råd nu, när skall det då kunna ske? IF Metall kan inte acceptera att Scania betalar lägre lö ner än jämförbara företag — det är helt enkelt inte bra nog.   


Vi bygger världens bästa lastbil, vi ställer alltid upp och levererar flexibilitet. Tyvärr så verkar vårt företag  tycka att vi skall vara nöjda med löner strax under snittet på vårt kollektivavtalsområde.   

   Vi har konstaterat att gapet har ökat mot jämförbara konkurrenter sedan förra årets löneförhandling.   Lönegapet är nu 5%.  


Vi strävar efter en god samverkan. Trogna verkstadsanställda som stannar kvar på Scania säkrar kompe tens och stabilitet inom produktionen. I dagsläget har vi en hög personalomsättning som kostar en massa  pengar samt orsakar avvikelser både i kvalitet och arbetsmiljö.   

   Ett sätt att motverka detta är så klart schyssta löner men tyvärr så ser inte företaget detta. Utan facket  hade vi inte fått den löneökning som vi har fått under alla år.   


Vi ställer inte upp på att lägre löner ska vara det som gör Scania lönsamt och  framgångsrikt.  En god samverkan och förståelse från båda parterna gör  skillnad!  


Vad händer nu?  

Den nya lönen kommer att betalas ut från och med maj 2024 med retroaktivitet från 1 april 2024.  

MSS-förhandlarna  

Mikael “Sippa” Johansson  

Marcela Ossandón   

Thomas Nyberg  

bottom of page