top of page

Nyhetsbrev nr 2 2023

TRATONS FÖRETAGSRÅD PÅ MÖTE I SÖDERTÄLJE

SÖDERTÄLJE, 14-15 SEPTEMBER 2023

Nu var det återigen dags för Scania Södertälje att bjuda in Tratons fackliga företrädare från hela världen – till det årliga mötet med Tratons företagsråd. Mötet leddes av Michael Lyngsie, (Ordförande i Tratons  företagsråd) och Markus Wansh (Vice Orförande från MAN). Evenemanget började med ett internt möte, där SCANIA, MAN, Volkswagen, Navistar och VW truck & Bus  (Brasilien) presenterade sina varumärkesrapporter. Under sin rapport redogjorde Michael Lyngsie för den  ekonomiska situationen och ett antal frågor som är aktuella på Scania. Störst fokus låg dock på Scanias  Marknadsföring & Produktion, Elektrifiering, Bussverksamhet, samarbetsprinciperna och Tratons  transformation. Lansrapporter presenterades av fackliga företrädare från hela världen och de viktigaste frågorna  presenterades för Tratons ledning följande dag. 


Viktiga ämnen för SE:s företagsråd 

1. Kompetensbrist 

     - Lönestruktur

     - Behörighet + vidareutbildning + utbildning, transformation

     - Behålla anställda - Vad erbjuder TRATON? 

2. Samarbete med fackliga organisationer/företagsråd 

     - Släpp in facket i fabrikerna 

     - Miniminormer för samarbete med fackföreningar/företagsråd 

3. Vad är TRATON-berättelsen? 

     - Vilket mervärde tillför TRATON till varumärkena och framför allt till  människorna, utanför synergieffekterna? 

4. Mänskliga rättigheter - Leverantörer 

     - Stark signal från företaget för mänskliga rättigheter genom hela  leveranskedjan


MÖTE MED TRATONS LEDNING FÖLJANDE DAG 

En viktig del av mötet är den del då Tratons ledning rapporterar om läget samt är tillgängliga för frågor och  dialog. 

Tratons Företagsråd hade även nöjet att välkomna ett antal externa  gäster som Johan Järvklo (IF Metall), Anna Karin Wallin (Unionen), Magnus  Kjellsson (Sveriges Ingenjörer), Binta Mutale & Alessandra Cornale från  SWP (Swedish Workplace Program) och Georg Leutert från IndustriALL,  som bidrog med nya perspektiv och exempel från och projekt globalt  fackligt arbete.

Eventet avslutades med testkörning  av gruppens fordon och ett besökt på  den nya batterifabriken


Deltagarna samlade här representerade delegater och gäster från 24 Olika länder som i sin tur representerar ca  99.865 arbetare där Traton gruppen är närvarande.


bottom of page