top of page

Veckobrev 21 2023

Hur räknas min nya lön?


Efter att det lokala avtalet för löneökningen blev klart har det kommit  upp några frågor om innehållet: 


Hur funkar löneökningen? 

Den lokala ökningen med 5,1% gäller grundlönen, det som är specificerat som Månadslön på din lönespecifiktation.  Ersättning för övertid och OB höjs med det centrala avtalsvärdet  4,1%. 


Vad innebär låglönesatsningen? 

De lägsta lönerna i avtalet höjs med 1350 kr. Det är alltså lägsta möjliga nivå i Teknikavtalet, §3 mom. 2, inte en summa som kommer att  läggas på individernas lönerna.  Hur räknas min nya lön? +5,1% exempel +4,1% 


Vad innebär lönepotten? 

Ingenting, för oss verkstadsanställda på Scania! Vi tillämpar inte systemet med lönepott utan har garantilön för höjningen. Det betyder att alla får samma procents höjning. Vid lönepott samlas ett belopp i en gemensam pott som chefen  fördelar på de anställdaLöneförhandlingar för medlemmar och icke medlemmar


Vid vårt senaste representantskap kom det in en motion om att klubben bara ska förhandla lön för medlemmarna, så  att det ska bli mindre värt att inte vara medlem. Samma fråga kom upp nu i avtalsrörelsen – varför får även icke-medlemmarna del av vår förhandling? 

   Låt oss börja så här: IF Metall förhandlar bara för våra medlemmar, inga andra. Företaget väljer sedan att matcha detta  även för ickemedlemmar.   


Varför gör de så? Gissningsvis därför att de annars skulle hamna i en situation där vi har 100 % anslutningsgrad. På  så vis skulle vi som fackförening få ännu större inflytande. De är inte företaget intresserad av.  Vi i vår tur varken kan eller vill förbjuda företaget att ge icke medlemmar samma lön som våra medlemmar även om det  spontant skulle kännas bättre. Varför ska ickemedlemmarna ha pengar utan att dra sitt strå till stacken? Jo, vi behöver  ha ETT pris på våra arbeten. Om vi inte har det så kommer det bara finnas en vinnare och det är garanterat inte vi! Det  är det löftet handlar om.  


Hur skulle en anställningsintervju gå till om vi ger företaget möjligheten till besparing om de anställer ickemedlemmar.  I vårt fall skulle det kanske till en början stanna vid en enkel fråga vid en anställningsintervju: Är du eller tänker du gå  med i facket? Om du då svarar ja så erbjuds du inte jobbet. Hur svarar du då på frågan? 


Olika lön påverkar medlemsantalet 


Om ickemedlemmarna inte får samma löneutveckling som vi så skulle företaget istället kunna använda det för att minska vårt medlemsantal. Hur då? Om vi leker lite med siffror:


Facket har cirka 5000 medlemmar. Vi förhandlar en ökning med 1000 kr/mån 

Kostnaden för företaget blir då: 5 miljoner/månad eller 60 miljoner om året 

Våra medlemmar betalar en medlemsavgift på cirka 400 kr/månad 

Medlemmen ”tjänar” alltså 600 kr/månad efter medlemsavgiften är betald 


Om företaget väljer att istället ge de icke-fackliga 600 kr/månad och vi säger att de är 5000 personer 

Kostnad 3 miljoner/månad eller 36 miljoner per år 

Minskad lönekostnad för företaget = 24 miljoner 

Den anställde får dock ut lika mycket pengar, 600 kr/månad 


Om företaget första året istället väljer att betala 700 kr, så att den anställde faktiskt får ut mer lön om den inte är med  i facket. Om företaget skulle välja att göra så i låt säga 3 år. Hur många medlemmar har vi kvar då och vad händer då  år 4? Jag gissar att vår anslutningsgrad då skulle vara försvinnande liten. Med andra ord skulle vi inte ha något förhandlingsläge alls. Då skulle företaget till exempel kunna säga att “De närmsta 3 åren så blir det ingen löneökning alls” och vips! så är företaget vinnare igen. 


Scenariot känns kanske långsökt här på Scania  men vi får inte glömma att det finns en mängd  andra företag som spelar med samma spelregler.  Där är många gånger samverkan mellan fack och  företag betydligt sämre än här hos oss. Där skulle  avsteg från den rådande modellen kunna göra en  mycket stor skada.  


Facket är mer än lön 


Vi befinner oss i en värld där de fackliga konstant  angrips på olika fronter. Titta till exempel på Tesla  i USA. Där sparkas just nu de som vill bilda fackförening. För att företaget ser organiserade arbetare som ett hot. Ett hot mot aktieägarnas vinster.   

Jag vill precis som ni se att man får ut ett konkret  värde ur sitt medlemskap. Ett värde utöver solidariteten, den bättre arbetsmiljön och våra avtal.  Jag tror att rätt väg är att istället fylla medlemskapet med så mycket andra värden så att det upplevs attraktivt att vara med trots att ickemedlemmarna får samma lön. 

bottom of page