top of page

Nyhetsbrev 1 2024

Den 21:a februari var det dags för klubbens årsmöte i Marcus Wallenberg-hallen. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och många val stod bland annat på dagordningen. Mötet var välbesökt, drygt 107 personer deltog, både representantskapsombud och medlemmar. Årsmötet gästades också av två personer från förbundets organisationsenhet; Tina Lundin som agerade mötesordförande och Paula Thunberg Bertolone som berättade om kollektivavtalets betydelse i Teslakonflikten.

   Under mötet användes ett digitalt röstverktyg, Percap, för första gången parallellt med vanlig röstning i valurna. Några problem upptäckes längs vägen men gick att lösa så att alla röstberättigade ombud kunde avlägga sin röst.


Michael Stålis Lyngsie fick fortsatt förtroende på uppdraget som klubbordförande. Under mötet antogs också en motion om att skifta om rollerna och ansvaret för ordförande och 1 vice ordförande. I nuläget arbetar ordförande främst med frågor som rör Metall Scania Sverige (MSS, samverkan mellan klubbarna på de tre orterna), Traton-koncernen, och internationella frågor. Vice ordförande har utsetts av styrelsen och haft huvudansvaret för klubben i Södertälje och dess förtroendevalda.
 Efter det nya beslutet kommer istället rollen klubbordförande att ha ansvaret för Södertälje och rollen för ansvar för MSS kommer att utses av styrelsen i Södertälje. Detta gör klubben mer demokratisk då representantskapet väljer vem som ska leda klubben i det dagliga arbetet på plats. Nytt val av ordförande enligt denna nya ordning sker på årsmötet 2025.


Motioner är förslag till förändringar eller inriktningar för organisationens interna arbete eller vad de ska arbeta med utåt. Tidigare har det bland annat inkommit motioner om

  • vad klubben bör förhandla om med företaget

  • förslag på ändringar i Teknikavtalet, som skickats till förbundets Avtalsråd

  • hur förtroendevaldsroller ska utses

Alla medlemmar har rätt att skicka in en motion och de tas upp på både årsmötet och höstmötet. Skicka in din idé redan nu! Det finns vissa formkrav på en motion, det kan du läsa mer om på ifmetallscania.se eller fråga din närmaste förtroendevalda som kan hjälpa dig vidare!


Mötet tackade av Emelie Papantoniou, Sebastian Qvist och Helene Olofsson som varit ersättare men nu inte fortsätter denna mandatperiod. Vi välkomnar de nya ersättarna Dora Varga Karlsson och Tarja Koski (som båda gör come back i styrelsen) samt nyvalda Yakop Dighzarian.
 Klubben fick även nya revisorer i Charlie Holmgren och som ersättare för revisorerna kliver My Järvklo och Rand Al Quarana in. Hela listan med styrelsen finns på hemsidan.

bottom of page