top of page

Nyhetsbrev 3 2024

Fira 1 maj med klubben!  


Första maj, även känd som arbetarrörelsens dag, är en tid för att hedra och fira arbetarnas rättighet er och prestationer världen över. Det är en dag av solidaritet, en påminnelse om arbetarklassen och  vår kamp för rättvisa, värdighet och jämlikhet. För oss arbetare är första maj inte bara en dag för  festligheter, utan också en chans att visa vårt engagemang för våra kollegor och för arbetarrörel sens värderingar.   


Att närvara i första maj-tåget är mer än bara en symbolisk handling. Det är ett uttryck för vår lojali tet gentemot vår dåtid, nutid och framtid. Ett uttryck för vårt åtagande att kämpa för våra rättighet er och välbefinnande. När vi står sida vid sida med våra arbetskamrater i tåget, visar vi att gemen skapens tid är åter här!  


Program i Södertälje  


Kl. 9.30-11.30 Plakatverkstad med frukostmackor, musik och appeller i Stadsparken  

Kl. 11.30-11.45 Tåget går från Stadsparken till Stora torget  

Kl. 11.45-12.50 Tal och musik på scenen på Stora torget   


På plats hittar ni bland annat Sasa, Sonny, Juha och Yakop från Verkstadsklubben på bilden nedan. Vi ses!

bottom of page